Om klubben / SOMMERAFSLUTNING 2019

SOMMERAFSLUTNING 2019

 
Sommerafslutning inkl. generalforsamling og kåring af vinderne af vores pointliste - bliver afholdt torsdag den 20. juni 2019 på Greve Main 10

 
Der vil i dagens anledning være adgang til toilet og vi kan i tilfælde af regnvejr spise indendørs :-)


Planen lyder således:

1) Vi går i gang med at bygge ”for sjov/konkurrence” banen kl. 17, så vi kan komme i gang med at løbe omkring kl. 17.30 - hvor alle som vil løbe - SKAL være mødt ind. Alle niveauer kan være med - i banen bliver der kun brugt spring og tunneller. Vi skal løbe det som hedder knockout, 2 ekvipager løber mod hinanden på to ens baner. Den som er hurtigst og har færrest fejl går videre til næste runde. Vi kårer en vinder til sidst.


2) Vi er senest færdig med ovenstående kl. 19.30 hvor vi går over til generalforsamlingen, som normalt tager omkring en ½ time.

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Formand: Marianne Engquist : Er på valg  - ønsker genvalg
Kasser: Susanne Therkildsen:  Er på valg - ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen:  Er på valg - ønsker genvalg
Næstformand: Charlotte Fischer - Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul - ikke på valg
8. Valg af bestyrelses suppleanter: Jytte Klarskov & Per Jensen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Carina M. Andersen & Annette Bjerrum.
10. Evt.
Den endelig udgave af dagsorden, bliver oploadet 8 dage før generalforsamling

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver middagen.
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas - hvad middagen består af er pt. dags dato ikke afklaret. Men godt bliver det.......

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.

Tag gerne DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.

Husk at ... selv om vi holder sommerafslutning/generalforsamling i uge 25 . ER DER TRÆNING I UGE 26 (for alle 4 dages hold) samt uge 27 for onsdag og torsdags holdene - og så er der træningsferie.

Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport
P.b.v.
Marianne Engquist
 
Deltagere til genralforsaming
Sommersjov og mad:
 
Charlotte / Champ & Møller - 1 person til mad
Marianne - 1 person til mad
Susanne / Coffee og Pfennig  - 1 til mad 
Katarina / Rickie  - 1 til mad
Eva / Mity  - 1 til mad
Poul / Dali og Lucky- 1 til mad
Line / Fenya - 2 til mad
Ilona/Pace- 1 til mad
Niels/Rose - 1 til mad
HC /Bilbo & Merlin  - 1 til mad 
Tina / Super - 2 til mad
Anne/Lili - 2 til mad
Pernille / Iris & Vinca  - 2 til mad 
Tom /Mester - 2 til mad
Pia / Balder - 1 til mad 
Annette/ Wonder- 1 til mad 
Christina / Zoe - 1 til mad
Sanne/ Vipp - 1 til mad 
Annette/ Floss - 1 til mad 
Jytte/ Jea Jea og Aija  - 1 til mad
Pia  / Audi- 1 til mad 
Steen - Sigga - 1 til mad
Victor / Kenzo - 1 til mad
Vallensbæk Agility Sport