Om klubben / Sommerafslutning 2016

Sommerafslutning 2016

Generalforsamling - Sommer afslutning - DAL 2

Sæt et STORT X i kalenderen LØRDAG DEN 18 JUNI 2016 fordi...............................


Der holder VAS Sommerafslutning, Generalforsamling og 2 DAL løb - vi "slår simpelt hen 3 fluer med et smæk".


Vi syntes at tidligere års sommerafslutninger /generalforsamlinger har været ret stressende/presset på tid, så i år må vi afprøve noget nyt :-) - og PT er der ingen stævner denne lørdag :-)


Planen lyder således:


1) Vi mødes kl 9.30


2) Vi sætter et stort telt op - til spisning og generalforsamling - og vi sætter DAL banen op


3) Vi løber 2 opvarmnings løb - og derefter det gældende DAL løb - dette tager et par timer eller 3, alt efter hvor mange vi er


4) Generalforsamling i VAS - dette plejer at tage ca. 1/2 times tid:


Dagsoden for generalforsamling er:


1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent…
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse
Formand: Marianne Engquist ikke på valg

Kasser: Susanne Therkildsen ikke på valg

Næstformand: Charlotte Fischer på valg – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul på valg – villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen ikke på valg
8. Valg af bestyrelses suppleanter: Jytte Klarskov
Per Jensen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Niels Van Wyhe
Kim Von Wovern
Vi søger ny revisor & ny revisorsuppeleant
10. Evt.
Den endelig udgave af dagsorden, bliver udsendt 8 dage før generalforsamling

ALLE SOM TRÆNER PÅ HOLD HAR STEMMERET TIL GENRALFORSAMLINGEN

5) VAS giver frokost
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas og VAS giver FROKOSTEN - hvad frokost består af er pt. dags dato ikke afklaret. MEN GODT BLIVER DET.......


Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom din hund måske ikke kan løbe en hel bane, så kom er få en hyggelig dag i selskab af dine klubkammerater.

Tag gerne din mand/hustru med denne dag, dem giver vi også frokost til :-)

P.S.: Husk at der er træning ugen efter (uge 25) - herefter sommerferie.

Tilmeld dig her under -  så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget frokost vi skal købe:
 
 
 
Herunder kan du se hvem som er tilmeldt til DAL, generalforsamling & spisning:
 
 
(ændringer kan forekomme...)
 
 
 
Vallensbæk Agility Sport