Om klubben / Sommerafslutning 2017

Sommerafslutning 2017

 
Sommerafslutning inkl. generalforsamling og kåring af vinderen af vores pointliste - bliver afholdt onsdag den 21. juni 2017.VAS afholder sommerafslutning og generalforsamling.

Planen lyder således:

1) Vi går i gang med at bygge ”for sjov/konkurrence” banen kl. 17, så vi kan komme i gang med at løbe omkring kl. 17.30 - hvor alle som vil løbe - SKAL være mødt ind. Alle niveauer kan være med - i banen bliver der kun brugt spring og tunneller. Vi skal løbe det som hedder knockout, 2 ekvipager løber mod hinanden på to ens baner. Den som er hurtigst og har færrest fejl går videre til næste runde. Vi kårer en vinder til sidst.


2) Vi er senest færdig med ovenstående kl. 19.30 hvor vi går over til generalforsamlingen, som normalt tager omkring en ½ time.

Dagsorden for generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab og budget fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse: På valg er:
Formand: Marianne Engquist - ønsker genvalg
Kasser: Susanne Therkildsen - ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem: Annette Jensen - ønsker genvalg
Næstformand: Charlotte Fischer (ej på valg i år)
Bestyrelsesmedlem: Tina Hindsgaul (ej på valg i år)
8. Valg af bestyrelses suppleanter: Jytte Klarskov & Per Jensen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant: Carina M. Andersen & Annette Bjerrum.
10. Evt.
Den endelig udgave af dagsorden, bliver oploadet 8 dage før generalforsamling

Alle som træner på hold har stemmeret til generalforsamlingen.

3) VAS giver middagen.
- du medbringer blot dine egne drikkevare, tallerkener, bestik og glas - hvad middagen består af er pt. dags dato ikke afklaret. Men godt bliver det.......

Vi håber at se rigtig mange af vores klubkammerater/kursister denne dag.

Selvom du ikke ønsker at deltage med hunden i vores sommerafslutning, så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine klubkammerater.

Tag gerne DIN MAND/HUSTRU MED DENNE DAG, DEM GIVER VI OGSÅ MAD TIL.

Husk at dem som træner om onsdagen, lige har en gang tilbage efter sommerafslutningen - nemlig onsdag den 28. juni 2017.

Tilmeld dig via linket - så vi ved hvor mange vi bliver og hvor meget mad vi skal købe:

Hilsen og på gensyn
Vallensbæk Agility Sport
P.b.v.
Marianne Engquist
Hvem har tilmeldt sig samt hvilke hunde skal deltage i "for sjov konkurrence" 
 
 
 
Vallensbæk Agility Sport